Shopping Cart
Quick view
Login
Search for products on our site
See more

רוצה לראות עוד? בואי לראות אותנו בסטורי @ZENDIGII ✧✧✧ משלוח חינם בכל הזמנה מעל 450 ש''ח

תקנון האתר ותנאי שימוש


 1. החנות האינטרנטית ''ZENDIGI'' (להלן: "האתר") הינה חנות וירטואלית במרשתת המשמשת כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים בה.
  1.  בעלי האתר ומפעילו\מפעילותיו הינם חברת "זנדיגי", שכתובתה רשומה ברח' מסילת העולים 5 חולון. 
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין זנדיגי לכל דבר ועניין.
 5. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו, מהווה הסכמה מלאה מצד המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. יודגש כי אם קיימות הסגות או שאינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. ובכל זאת יובהר כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע להוראת תקנון האתר ותנאי השימוש ומסכים לקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי שימוש אלו.
 6. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; 
  2. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, לרבות רכישה, צפייה בתכנים במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  5. בעת ביצוע רכישה המשתמש מאשר לקבל מאיתנו הודעות אימייל בעלות תוכן שיווקי.
 7. תנאים כלליים:
  1. מובהר כי זנדיגי רשאית, על פי שיקול דעתם, להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא הגבלת זמן וללא הודעה מראש.
  2. זנדיגי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר וללא הודעה מראש.
  3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י זנדיגי ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 8. כותרות הפרקים בתקנון זה הינם לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 9. השירותים שלנו:
  1. "זנדיגי" מציעים מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:
  2. גלישה ועיון בתכנים שונים לרבות מוצרים והפקות אופנה.
  3. רכישת מוצרים ו/או שירותים.
  4. יצירת "עגלת קניות" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.
  5. שיתוף מוצרים באמצעות רשתות חברתיות.
  6. שליחת משוב/הודעה על פריטים ו/או תכנים ו/או שירותים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק/ אינסטגרם/ לינקדין של זנדיגי.
  7. מובהר כי זנדיגי רשאים לבחור, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום התגובות או הודעות המשוב שנשלחו.
  8. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
  9. מובהר כי ביצוע הזמנה ע"י המשתמש מהווה אישור כניסה לרשימת דיוור והינה הסכמה מלאה לקבל מידע תכני, שיווקי או פרסומי באמצעי מדיה שונים מזנדיגי, עם זאת על מנת להפסיק פעולה זו עליו להודיע בכתב עם בקשתו ושליחת המידע השיווקי/פרסומי/תכני יפסק תוך 2 ימי עסקים.
  10. מובהר כי זנדיגי אינם מתחייבים כי כל התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וזנדיגי יהיו רשאים לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי לתת על כך הודעה כלשהי.
  11. מובהר כי זנדיגי רשאים לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף זנדיגי בפייסבוק או דף זנדיגי באינסטגרם כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמם של זנדיגי ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
  12. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לזנדיגי את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי זנדיגי יהיו רשאים להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בדף האינסטגרם וללא תשלום כלשהו. זכות זו של זנדיגי תישמר ללא הגבלת זמן.
  13. המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התמונה ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לדף הפייסבוק/ אינסטגרם, שליחה במייל או שיתוף ברשתות החברתיות תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה ובאתר.
  14. המשתמש מאשר כי לזנדיגי מוניטין בתחום פעילותם וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של זנדיגי ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמם הטוב של זנדיגי בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין ו/או פעילותם של זנדיגי כאמור.
 10. אופי הרכישה באתר:
  1. האתר מאפשר, בין היתר, רכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר.
  2. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר לרבות משלוח יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה שלו (להלן "דף מוצר").
  3. יובהר כי זנדיגי רשאים לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
  4. יודגש כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצר ובין המוצר בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, לאור העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  5. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכלו זנדיגי להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").
  6. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לזנדיגי עקב שיבוש הפעלת האתר גם במידה ולא בוצעה הזמנה. 
  7. המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, ומשתמש תהיה האפשרות בכל עת להסיר את עצמו מרשימת הדיוור ולהפסיק את שליחת המיילים. 
  8. מעמד ביצוע ההזמנה זנדיגי באמצעות מערכת "איזיקאונט" יבצעו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה כי ההזמנה אושרה.
  9. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
  10. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (כלומר, הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש ואושרה) יכונו להלן: "הפריטים".
 11. תנאי ביצוע עסקה:
  1. עסקה תבוצע רק לאחר השלמת הרכישה ותהליך ההזמנה ולאחר שזנדיגי יקבלו אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין זנדיגי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה על כך.
  2. השלמת רכישה וביצוע עסקה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
  3. במקרה של פריט אשר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיו זנדיגי רשאים להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת זנדיגי. במקרה כזה, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד זנדיגי ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. 
  4. זנדיגי שומרים לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
  5. ההזמנה תירשם במערכות זנדיגי. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע העסקה והשלמת הרכישה על ידי המשתמש באתר. 
  6. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכות של זנדיגי אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את זנדיגי. 
  7. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של זנדיגי הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 12. תנאי אספקה:
  1. המשתמש רשאי לבחור דרך שירות אספקה לפריטים המוזמנים מרשימת השירותים בדף המוצר לפי בחירתו. 
  2. זנדיגי יספקו למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר או עד 14 ימי עסקים. 
  3. זנדיגי אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
  4. לא תתאפשר אספקת פריטים בערבי חג/חג/שישי או שבת.
  5. זנדיגי אינם מחויבים לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. 
  6. אספקת פריטים אל המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 13. ביטול עסקה:
  1. המשתמש רשאי לבטל את עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 050-9047090. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 
  2. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש - המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין, לא נעשה בו שימוש ונקנה במחיר מלא שלא במסגרת מבצע. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לסטודיו של זנדיגי ובתנאי שהפריט באריזתו המקורית, תקין ולא נעשה בו כל שימוש.
  3. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו או לא (ככל ששולמו) יוסכם כי סכום דמי המשלוח המינימליים יהיו 20 ש"ח.
  4. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר רק במידה והמשתמש בדק את הפריט מיד עם קבלתו, במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לסטודיו של זנדיגי. לכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' ניתן לפנות אל זנדיגי בדוא"ל: info@zendigibags.com או בטלפון 050-9047090.
  5. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי או ביטול עסקה תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
   1. כנגד החזרת המוצר בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.
   2. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר ובתנאי שהמוצר נקנה במחיר מלא.
   3. ביטול עסקה והחזר כספי יבוצע תוך 5 ימי עסקים (בהתאם לתנאי חברת האשראי של המשתמש) ובניכוי של דמי המשלוח, 6% מערך העסקה, ו-30 ש"ח דמי טיפול 
   4. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנות זנדיגי בדיזינגוף סנטר, רחוב דיזינגוף 50, תל אביב, בהתאם למדיניות ההחלפות של זנדיגי.
   5. מובהר כי לא ניתן לקבל החזר כספי על מוצרים שנקנים במסגרת מבצע או קמפיין מכירות לרבות הנחה\הוזלה והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומאשר זאת ומתחייב לשאת באחריות טרם ביצע רכישה באתר ועם סימון אישור קריאת "תקנון האתר ותנאי השימוש"
 14. שירות לקוחות:

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות לזנדיגי במייל: info@zendigibags.com או בטלפון: 050-9047090

 1. זכויות קניין רוחני:
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר זנדיגי, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, התמונות, הדגמים, ההדפסים, הגזרות, עיצובי הטקסטיל, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של זנדיגי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצוב הגרפי של אתר זנדיגי, עיצוב חווית המשתמש, הקונספט או בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר זנדיגי, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי זנדיגי ו/או מי מטעמם ללא קבלת הסכמת זנדיגי מראש ובכתב. אין להשתמש בתוכן כלשהו המתפרסם באתר זנדיגי לצורך הצגתו באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או ללא קבלת אישורם של זנדיגי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, גזרות, הדפסים, טקסטים, גרפיקה או קודי-מחשב) ללא קבלת רשותם המפורשת של זנדיגי מראש ובכתב.
  4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשור עמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.
  5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מאלה שעיצבו זנדיגי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב.
  6. השם זנדיגי, שם המותג (ZENDIGI), סימן המסחר של זנדיגי (בין אם נרשם ובין אם לא), וכיו"ב - הם כולם רכושם של זנדיגי בלבד ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורם בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, תיאור מוצר, סימני מסחר, סמליל, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותם הבלעדית של זנדיגי ו/או מי מטעמה.
  7. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא אישורם של זנדיגי, בכתב ומראש.
 2. בית משפט:

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי והחוקה הישראלית בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.